Povečevanje prihodkov

  • Že pri sprejemu vozila v servis s pomočjo tablice lahko zagotovite dodaten prihodek z uporabo standardiziranih kontrolnih seznamov. Dela, ki jih stranka ne želi takoj izvršiti, zabeležite kot potencialno delo in jih lahko uporabite za zapolnitev delavnice v slabše zapolnjenih obdobjih. Tudi pri dogovoru s stranko za obisk, dobite opozorilo na ta še odprta dela, kot tudi informacije o vseh servisnih akcijah proizvajalca.
  • Še pred izstavitvijo računa za servis imate avtomatsko primerjavo med zaračunanim in porabljenim časom, kar preprečuje, da bi pozabili opravljeno delo tudi zaračunati.
  • Z uporabo avtomatiziranega programa zvestobe zagotovite, da ostajajo lastniki starejših vozil vaše redne stranke.
  • S spletno trgovino za oskrbo agentov ali samostojnih serviserjev z nadomestnimi deli lahko povečate svojo prodajo.
  • Mrtvo zalogo samodejno ponujate na spletnih borzah nadomestnih delov.
  • Prodaja vozil je okrepljena s popolno integracijo s CRM, prodajalec ima tudi neposreden dostop do vseh popravil vozila kupca.
  • Avtomatizirano vodenje evidenc prodajanih bonusov uvoznika zagotavlja, da se ti bonusi ne pozabijo.