Planiranje razpoložljivih terminov delavnice in virov v servisu

Dodatni modul omogoča načrtovanje in vzdrževanje terminov in sprejemov na popravila v delavnici.

Roke lahko usklajujete na poljubnem delovnem mestu. Z vnosom normiranih časov lahko tudi tehnično neizkušeni delavci načrtujejo termine in tako razbremenijo delavce na sprejemu. Ob natančnem vodenju imate na razpolago različne preglede o zasedenosti vaših delavnic (ličarske, kleparske, …) in delavcev. Na osnovi teh podatkov se lahko hitro in kompetentno dogovarjate za roke.

Terminski načrt lahko izpišete ali pa ga uporabite kot pomožno informacijo za skladišče nadomestnih delov (na primer za naročanje nadomestnih delov).

Planiranje razpoložljivih terminov omogoča hiter in učinkovit pregled vseh načrtovanih rokov, ki ga lahko pregledujete s poljubnega delovnega mesta. Tako lahko kupcu takoj posredujete pravilno informacijo o možnem terminu sprejema in popravila vozila.