CDP celovita rešitev za manjše in nezahtevne potrebe

Osnovni modul ponuja vse, kar potrebujete v rednem dnevnem delu in sicer tako na področju prodaje vozil, kot tudi na področju podpore servisu. Paket prav tako podpira upravljanje zalog, vsebuje funkcionalnosti za podporo marketingu in poročanje vodstvu, osnovni vmesniki zagotavljajo povezave z drugimi splošnimi programskimi rešitvami, vsekakor pa je v popolnosti zagotovljena varnost podatkov in naložbe.
Za avtomatsko knjiženje vseh stroškov in prihodkov eksternih in internih faktur v glavno knjigo je na voljo standardni vmesnik.

Prodaja vozil

 • Administracija in spremljanje vozila vse od naročila pa do predaje vozila kupcu in izpisi vseh dokumentov znotraj poslovnega procesa prodaje vozil.
 • Kalkulacijo cen za vsako vozilo z vsemi dodatnimi stroški je možno preprosto prikazati na ekranu ali izpisu.
 • Nadzor za management: Statistika prodaje, statistika časa zadrževanja vozila v zalogi, rezultati in efektivnost za vsakega prodajalca, …
 • Datumsko omejene rezervacije za prodajo vozil
 • Široke možnosti za kalkulacije provizij
 • Prenos podatkov iz sistemov različnih proizvajalcev vozil

Podpora servisu

 • Iskanje podatkov po enotni številki kupca, imenu ali pa po številki šasije oziroma registrski številki vozila.
 • Hiter dostop do posameznih vozil in njihove zgodovine popravil.
 • Razporejanje naročenih del po posegih ter možnost izstavitve več delnih faktur za en delovni nalog.
 • Določanje normativov za ure glede na znamko in tip vozila. Različne cene delovne ure glede na zahtevnost dela. Možnost registriranja dejansko porabljenih ur po izvajalcih.
 • Določanje posebnih garancijskih cen, vodenje akcijskih popravil in izdajanje garancijskih zahtevkov.
 • Prožno določanje plačnikov za posamezne delovne naloge.
 • Sami lahko sestavite svoje pakete – na primer ena sama cena za zamenjavo gum tako za material kot za delo.
 • Avtomatska priprava potreb naročanja na podlagi porabe zaloge, kontrola nedobavljenih nadomestnih delov, prilagajanje optimalnega razmerja med minimalnim nivojem zaloge in zagotavljanjem stalne razpoložljivosti nadomestnih delov.
 • Stalno ažurirani in vedno dosegljivi podatki o zalogi.
 • Analiza podatkov o mrtvi, speči in odvečni zalogi.
 • Pregledi prilagojeni vašim zahtevam.
 • Možnost oblikovanja posebnih cen za agente, kupce.
 • Povezave z elektronskimi katalogi nadomestnih delov.
 • Management ima takojšnji dostop do statistike, ki omogoča vpogled v dnevne rezultate ali rezultate za izbrano obdobje, ki prikazujejo statistiko prodaje, prometa in podatkov o delovnih urah.
 • Promet, popuste in zaslužek lahko analizirate po izbranih kriterijih z možnostjo pregleda eksternih in internih zaslužkov ter nadzor nad prometom iz garancij.
 • Statistika zaposlenih: Primerjava med prodanimi in porabljenimi delovnimi urami in urami odsotnosti. Informacije povezane s produktivnostjo posameznih mehanikov.
 • Statistika vsebuje vse podrobnosti povezane s posameznimi fakturami