Elektronski arhiv dokumentov

Dodatni modul omogoča avtomatično shranjevanje vseh izhodnih dokumentov, kot na primer: računi, delovni nalogi, izdajnice materiala, predračuni, različni dnevniki dokumentov iz dnevnega zaključka, …

Tako shranjeni dokumenti omogočajo hitro iskanje po različnih kriterijih in so vedno na razpolago.

Razširjena verzija modula ponuja možnost, da so v primeru, ko ima podjetje več samostojnih poslovnih enot, dokumenti dostopni v vseh poslovnih enotah, ne glede na poslovno enoto, ki je dokument izdala.

Dostop do dokumentov je možen iz posebnega menija, s pomočjo povezav pa tudi iz nalogov, podatkov kupca, vozila, iz zgodovine vozil, pregledov prometa nadomestnih delov, ….

Dokumente lahko iščete po različnih kriterijih:

  • številki naloga ali številki računa
  • datumu dokumenta
  • registraciji vozila
  • dolgi in kratki številki šasije
  • imenu prejemnika računa/nalogodajalca
  • številki kupca prejemnika računa/nalogodajalca
  • številki prodajnega vozila

Možno pa je tudi iskanje v okviru dokumentov po poljubnem besedilu (del besede, številka nadomestnega dela, znesek itd.).

Dokumente si lahko ogledate na ekranu, lahko pa jih tudi izpišete.

Na dokument lahko dodate še poljubno opombo, kot informacijo, ki se po želji izpiše na dokument.

Z uporabo programa za arhiviranje dokumentov prihranite čas, prostor in material. Največja prednost pa je takojšnja razpoložljivost podatkov, in hitro iskanje po elektronskem arhivu.

Modul je zelo uporaben tudi za finančno računovodstvo, saj vam lahko olajša delo pri knjiženju plačil pomanjkljivo ali nepravilno