Povečanje produktivnosti in prodaje v servisu

Spremljanje operativnih podatkov v servisu omogoča popolno evidenco porabe vseh ur po osebah. Takojšnja primerjava med porabljenim in zaračunanim časom preprečuje, da bi opravljeno delo pozabili tudi zaračunati.

S pomočjo postaje za časovno žigosanje lahko uporabnik evidentira porabo časa za delovni nalog, lahko pa tudi na posamezen poseg oziroma naročeno delo. Žigosanje se lahko izvaja tudi s pomočjo črtne kode, kar prihrani čas, potreben za evidentiranje.

Zaposleni, ki opravljajo svoje delo na različnih lokacijah, lahko evidentirajo porabo ur na poljubni lokaciji, njihovi osebni podatki in porabljeni čas pa so shranjeni na enem mestu.

Porabljeni čas lahko neposredno primerjate z zaračunanim časom, pri tem pa se lahko uporabijo različne kategorije zaračunavanja ur (za zunanje storitve, notranje, garancija)

Obstaja možnost za žigosanje prihoda in odhoda z delo, prav tako pa možno planiranje in vodenje odsotnosti (dopusti, bolniška odsotnost, usposabljanje, …).

Zbrani podatki omogočajo analizo virov v servisu – na primer: prisotnost na delu, rentabilnost, nivo storitve, …